X3DH in Double Ratchet - vpogled v drobovje modernih šifrirnih algoritmov

Datum predavanja: 18. maj 2018

Na predavanju smo se pobližje spoznali z dvema gradnikoma, ki sta pogosto uporabljena v sodobnih šifrirnih algoritmih. V krajšem uvodu so bili najprej predstavljeni šifrini primitivi ter koncepti in željene lastnosti šifrirnih algoritmov ter njihova realizacija v protokolih.

V nadaljevanju bo predstavljen X3DH (trikratni Diffie-Hellman) postopek, vzpostavitev šifrirne seje ter namen uporabe tega postopka. Podrobno smo razstavili in pregledali delovanje Double Ratchet algoritma (tim. dvojna raglja), ki je uporabljen v številnih popularnih implementacijah in realizacijah sporočilnih sistemov, med drugim tudi v aplikacijah za varno komuniciranje preko mobilnih telefonov Signal in Biokoda. Ogledali smo si delovanje simetrične in asimetrične raglje ter obrazložili njun namen.

V zaključku smo obdelali še prednosti in namen rabe Double Ratchet algoritma ter njegovo implementacijo v povezavi z X3DH postopkom.

Predaval je Denis Justinek iz podjetja Biokoda.

[PDF prosojnic | posnetek predavanja na Videolectures.net]