Zagotavljanje integritete podatkov v digitalni forenziki

Datum predavanja: 19. april 2018

Eden izmed glavnih ciljev forenzičnega zasega podatkov je kako zagotoviti, da bodo zajeti podatki ohranili integriteto (istovetnost) in s tem dokazno vrednost na sodišču.

Na predavanju smo si najprej ogledali kako v digitalni forenziki kopiramo nosilce podatkov ali njihove razdelke ter na kaj je pri tem treba biti pozoren (zlasti tim. skrite razdelke diskov - HPA in DCO). Nato pa smo si ogledali kaj so tim. zgostitveni algoritmi (angl. hash algorithms) in kakšna je njihova uporaba v digitalni forenziki.

Na koncu smo si ogledali še problem kolizije pri izračunu kontrolnih vsot ter kako ta problem lahko vpliva na integriteto podatkov v digitalni forenziki.

Predaval je Matej Kovačič iz Instituta Jožef Stefan.

[PDF prosojnic | posnetek predavanja na Videolectures.net]