Analiza zlonamerne programske opreme z obratnim inženirstvom

Datum predavanja: 16. marec 2018

Na predavanju smo prikazali osnove obratnega inženirstva za začetnike in si analizo programske opreme pogledali v praksi. Naučili smo se prepoznati kodo, poiskati zanimive dele kode in kako upoštevati specifike prevajalnikov in operacijskega sistema. S pomočjo osnovnih orodij za obratno inženirstvo smo v praksi analizirali delovanje programa. Omenili smo možne komplikacije in metode, ki otežujejo obratno inženirstvo.

Predaval je Matjaž Rihtar iz Instituta Jožef Stefan.

[PDF prosojnic | posnetek predavanja na Videolectures.net | foto utrinek s predavanja]