Uporaba intruzivnih metod v obveščevalnem in preiskovalnem procesu

Datum predavanja: 14. december 2018 ob 13h uri.

Upravljanje sodobnega sveta bolj, kot kdaj koli prej v zgodovini temelji na informacijah: na njihovem pridobivanju, vrednotenju, analiziranju in uporabi v procesu odločanja. Množica informacij je v dobi informacijske družbe vsakomur dostopna. Lahko smo zgolj pasivni sprejemniki javnih informacijskih tokov, informacije in podatke pa lahko tudi aktivno iščemo preko javno dostopnih virov, še posebej, če jih potrebujemo za sprejem odločitev. Obstaja pa tudi množica informacij, ki jih želijo posamezniki, skupine, organizacije in države ohraniti skrite pred drugimi posamezniki in javnostjo. Njihovo prizadevanje za zaščito lastnih informacij in podatkov je sprejemljivo, če temelji na legitimnih interesih in na zakoniti osnovi. Povsem drugače pa je, kadar sta ta dva elementa odsotna. V takem primeru gre običajno za informacije povezane s kriminalno aktivnostjo posameznikov ali skupin, lahko pa gre tudi za informacije povezane s sistematičnim in prikritim delovanjem držav ali organizacij, ki si prizadevajo uresničiti svoje cilje, ali pa vsaj škoditi uresničevanju ciljev nasprotnika. Ogledali smo si sodoben nabor tehnik in orodij za tajno pridobivanje podatkov in informacij v obveščevalnem procesu, ki ga izvajajo državni organi, obenem pa smo opozorili tudi na možnosti zlorab tega depozitorija. Ker je uporaba sodobnih obveščevalnih orodij nujno povezana z intruzijo v človekove pravice, smo se posebej dotaknili tudi sistemskih vidikov varovanja človekovih pravic.

Predaval je Andrej Rupnik, ki je bil med leti 2007 in 2010 direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije.

Predavanje ni bilo snemano.

[PDF prosojnic: Uporaba intruzivnih metod v obveščevalnem in preiskovalnem procesu | Dodatno gradivo: Implications of the NSA Prism case for legislative oversight | Dodatno gradivo: Covert intelligence and investigative methods | Dodatno gradivo: Posebne oblike pridobivanja podatkov in posebni preiskovalni ukrepi | Dodatno gradivo: Upravljanje obveščevalne in varnostne dejavnosti v Republiki Sloveniji]