Kiberkriminal – magija, radovednost, zabava, posel in imunski sistem interneta

Datum predavanja: 22. junij 2018

Na predavanju smo si ogledali kaj je to kiberkriminal in kako se je pojem kiberkriminala razvijal skozi zgodovino. Za začetek smo si ogledali nekaj pojmov povezanih s kiberkriminalom, zlasti npr. hekanje, haktivizem, kdo je heker in kakšne vrste hekerjev poznamo ter kako je pojem kiberkriminala povezan z državo (informacijsko obveščevalni napadi) in s terorizmom (kiberterorizem).

Nato so si fenomen kiberkriminala ogledali skozi različne prizme. Kiberkriminal namreč lahko razumemo kot magijo, kot radovednost in zabavo, kot posel, kot obveščevalno ali vojaško aktivnost, ali pa kot imunski sistem interneta. Vsak od omenjenih vidikov bo predstavljen skozi različne praktične primere. Na predavanju je bil predstavljen tudi delček zgodovine kiberkriminala v Sloveniji, spregovorili pa smo tudi o tim. odgovornem razkrivanju varnostnih ranljivosti.

Predaval je Matej Kovačič iz Instituta Jožef Stefan.

[PDF prosojnic | posnetek predavanja na Videolectures.net]